Tag: Bahasa

6075 views

Bahasa dan Bangsa

Bahasa menunjukkan bangsa. Tiada bahasa hilanglah bangsa itu. Kata-kata itu diucapkan oleh Mohamad Yamin, salah seorang deklarator Sumpah...

7787 views

Memperkokoh Semangat Kebangsaan Melalui Bahasa

Bahasa merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan suatu bangsa. Sebagai instrumen interaksi antar manusia, bahasa memegang peranan peting...