Tag: Wayang

5614 views

Wayang yang menyuluhi revolusi Indonesia

Revolusi Indonesia bukan hanya mendobrak tatanan ekonomi dan politik kolonial, tetapi juga melahirkan bentuk-bentuk kebudayaan baru. Salah satunya:...

4668 views

Wayang Dan Catatan Perlawanan

Kakanda, dari zaman berganti zaman. Tatap hatiku menanti tuan. Kakanda bakal membawa merdeka. Sebab tjintamu kepada loka. Itulah...