Tag: Tarekat

957 views

Strukturisisasi Agama-Agama Kultural

Kebenaran agama, atau untuk lebih tepatnya tafsiran-tafsiran atas doktrin agama, konon memang dapat membuat siapa pun untuk bersikap...