Tag: Bahasa

satu Indonesia
share

Bahasa dan Bangsa

Bahasa menunjukkan bangsa. Tiada bahasa hilanglah bangsa itu. Kata-kata itu diucapkan oleh Mohamad Yamin, salah seorang deklarator Sumpah...

aku-cinta-bahasa-indonesia
share

Memperkokoh Semangat Kebangsaan Melalui Bahasa

Bahasa merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan suatu bangsa. Sebagai instrumen interaksi antar manusia, bahasa memegang peranan peting...