Tag: Kemerdekaan ekonomi

2502 views

Bagaimana Memaknai Kemerdekaan?

Sejarah kolonialisme di Indonesia, sejak masuknya VOC—kongsi dagang Belanda—hingga sekarang, tak terlepas dari motif kepentingan ekonomi, yakni mengeruk...