Tag: Nikolay Miklukho-Maklay

7377 views

Miklukho-Maklay, Ilmuwan Penentang Rasisme

Tahukah anda, pernah di suatu masa, rasisme dibenarkan atas nama ilmu pengetahuan. Dan dengan dalil itu pula, bangsa-bangsa...