Tag: Kampanye Pemilu

4742 views

Kampanye Pemilu, Adakah Yang Berubah?

Di masa Orde Baru, ketika musim kampanye pemilu tiba, massa rakyat hanya dijadikan objek untuk disuguhi pidato elit...